Hem

Välkommen till konferensen
HSS2021 den 6 maj

Samverkan över gränser

Samverkan är idag, om möjligt, viktigare än igår. Det senaste året har vi ställts inför nya utmaningar och pandemin har belyst vikten av samverkan över gränser – geografiskt, organisatoriskt, mentalt, kunskapsmässigt och även digitalt.

HSS2021 arrangeras av:

HSS2021 finansieras av:

Malmö stads logotyp

Samarbetspartners

SKR – Sveriges Kommuner och Regioner & SIRA – Swedish Interactive Research Association