Bild på Anna-Karin Ivert

Anna-Karin Ivert
Prefekt, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet

Anna-Karin Iverts forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om kriminalitet, otrygghet och psykisk ohälsa samt om hur vi kan förebygga brottslighet och otrygghet. Hon forskar också om hur olika aktörer samverkar i frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande.

%d bloggare gillar detta: