Anders Olsson
Strateg, Region Värmland

Anders Olsson, strateg inom smart specialisering på Region Värmland har 25 års erfarenhet av att arbeta med regional hållbar utveckling. Han har bland annat ansvarat för att ta fram regional utvecklingsstrategi för Värmland, två gemensamma forsknings- och innovationsprogram mellan Region Värmland och Karlstads universitet samt en systemisk entreprenörskapssatsning för Värmland samt klusterstrategi. På internationell nivå har Anders Olsson erfarenhet från en pilotsatsning som Europeiska kommissionen gjorde på regioner i industriell omvandling med OECD och European Cluster Observatory, vilket resulterade i en gemensam industristrategi för Norra Mellansverige.

Anders Olsson är medlem i den nordiska tematiska arbetsgruppen för Innovativa och resilienta regioner inom Nordiska ministerrådets regionala utvecklingsprogram. Han är också medlem i programgruppen för det nationella RND-nätverket för regioner och myndigheter. Sedan 2020 är han medlem av Vinnovas nationella referensgrupp för den horisontella delen Widening Participation and Strengthening the European Research Area inom Horisont Europa.

%d bloggare gillar detta: