Årets tema

– Samverkan över gränser –

Samverkan är idag, om möjligt, viktigare än igår. Det senaste året har vi ställts inför nya utmaningar och pandemin har belyst vikten av samverkan över gränser – geografiskt, organisatoriskt, mentalt, kunskapsmässigt och även digitalt.

Betydelsen av samverkan, både som utmaning och möjlighet, har numera en naturlig plats i samhället. Men vad innebär samverkan? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Vilka verktyg och metoder finns tillgängliga, och hur kan vi tillsammans fortsätta utvecklas över sektorsgränser?

Den 6 maj 2021 möts deltagare från näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi för en digital heldagskonferens. Detta för att inspireras och utbyta information, kunskap och idéer. Helt enkelt för att främja samverkan över gränser.

Temat för HSS2021, Samverkan över gränser, tar avstamp i de möjligheter som finns och de utmaningar vi står inför i samhället. Tematiken öppnar för diskussioner och reflektioner kring begreppet samverkan och dess kultur, samtidig som det möjliggör samverkan via konkreta verktyg, metoder och, inte minst, goda exempel.

HSS2021 kommer att utforska tidlösa men aktuella ämnen som till exempel:

  • Vilket samhälle vill vi ha? Transformation, systeminnovation och social imagination. Med fokus på vår ovissa värld identifierar vi möjligheter och nya samverkansformer. Hur kan olika samhällssektorer lära sig av varandra?
  • Kunskap – av vem och för vem? Genom perspektiv från b.la. artificiell intelligens, nyttiggörande, design och innovation utforskar vi demokratisering av och tillit till kunskap. Hur kan forskning bidra till att förändra världen och hur ökar vi nyttiggörandet av kunskap genom samverkan över sektors- och branschgränser?
  • Färdigheter och förmågor post-corona. Hur identifierar vi dem och hur bygger vi strukturer för att stötta utvecklingen av dessa förmågor? Vad behöver vi utveckla och satsa på för att vara redo för nästa steg? En diskussion över gränser kring vad vi kan lära av varandra.
%d bloggare gillar detta: