Björn Flintberg
Strateg, RISE

Björn Flintberg är strateg på statligt ägda forskningsinstitutet RISE där han arbetar med frågor kopplade till kompetensförsörjning och livslångt lärande för att bistå såväl offentlig sektor som svensk industri. Han har en bred bakgrund såväl i styrelsearbete i globala bolag som att jobba i tech startups och driva eget bolag, med särskild kompetens kring förändringsarbete av offentlig sektor och digitalisering. Han är aktiv i europeiska teknik- och utbildningsfrågor och sitter i flera arbetsgrupper kopplade till regeringens samverkansråd för kompetensförsörjning, livslångt lärande och näringslivets digitala strukturomvandling. Han är också samordnare för RISE Test- och demomiljö Vigeo kring digital infrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning.

%d bloggare gillar detta: