Om HSS

Högskola & samhälle i samverkan

HSS är en återkommande konferens som arrangeras vartannat år för att belysa och diskutera hur samverkan mellan akademin och samhället i stort kan stärkas och utvecklas. Här samlas näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan och innovation. 

Konferensen byter värdlärosäte från gång till gång vilket möjliggör en konferens med olika dynamiska mötesplatser i Sverige. Samverkan mellan olika sektorer genomsyrar hela konferensen, från process till genomförande och HSS program, upplägg och genomförande är därför alltid en produkt av ett aktivt samarbete mellan olika aktörer.

Årets konferens HSS2021 – Samverkan över gränser, arrangeras av Malmö universitet.

%d bloggare gillar detta: