Bild på Caroline Mellgren

Caroline Mellgren
Föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet

Caroline Mellgren är doktor i medicinsk vetenskap och biträdande professor i kriminologi. Föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen. Hon forskar om frågor som rör otrygghet, utsatthet för brott, områdeseffekter och riskbedömningar för upprepat våld på individnivå inom polisverksamhet. Mellgren undervisar i bland annat viktimologi, handleder på grund-, avancerad-, och doktorandnivå och är särskilt intresserad av hur samverkan med samhällsaktörer som polisen kan utvecklas både inom utbildning och forskning för att integrera teori och praktik.

%d bloggare gillar detta: