Bild på Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell
Professor, Jönköping University

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University och centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande. I sin roll som centrumledare ingår hon i ett flertal styrelser, styrgrupper och nätverk. Bjursell ansvarar för forskningsmiljön Livslångt lärande, där cirka tjugo forskare ingår. Gruppen arbetar inom tre huvudsakliga teman: 1) Livslångt lärande för ett hållbart arbetsliv, 2) Bildning och social hållbarhet, samt 3) Ansvarsfull ledning av utbildningsverksamhet. Inom dessa teman diskuteras jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling. I sin egen forskning arbetar Bjursell med begreppen livslångt lärande, äldres lärande, samverkan, utbildningsledning, samt lärande i arbetslivet. Hon bloggar regelbundet på Collearn – collaborate and learn, och undervisar både i externa uppdrag och för studenter på campus, främst inom HR-programmet.

%d bloggare gillar detta: