Charlotte Ahlgren Moritz
Vicerektor, Malmö universitet

Charlotte är vicerektor på Malmö universitet med fokus på samverkan och innovation. Hon är ordförande för Forum for Social Innovation Sweden och Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö (ISU). Hon är och har varit en styrelsemedlem i flera organisationer med fokus på innovation och utveckling.

Med en bakgrund, både inom offentliga och privata organisationer och inom akademin, är Charlottes intressen och uppdrag vid Malmö universitet att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle – genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft.

%d bloggare gillar detta: