Eva Schelin
VD, KK-stiftelsen

Eva Schelin är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har en teknologie licentiat-examen från Linköpings universitet. Eva har en bakgrund från både privat och offentlig sektor, de senaste 20 åren i olika ledarroller. Teknik som verktyg för ett hållbart samhällsbygge har gått som en röd tråd genom hennes karriär som projektledare, programchef och finansiär av forskning och innovation. Sedan 2019 är Eva Schelin VD för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.

%d bloggare gillar detta: