Bild på Fredrika Braw

Fredrika Braw
Innovationsstrateg, Högskolan Kristianstad

Fredrika Braw är innovationsstrateg på Högskolan Kristianstad. Hon är projektledare för bland annat innovationskonceptet ToY Imagine som finansieras av ERUF-projektet Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA). Ett projekt som skapar en struktur för hur företag tillsammans med studenter utvecklar sina innovativa förmågor och möjliggör att studenter blir en större resurs för SME:s kompetensförsörjning och förnyelse. Fredrika har en bakgrund som ledare inom personal och bemanning och har arbetat med innovationstöjdande insatser och samverkan sedan 2013. Hon är medgrundare till konceptet Imagine och brinner för den utveckling som sker mellan akademi och näringsliv.

%d bloggare gillar detta: