Hanna Sigsjö
Verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation (MSI)

Hanna Sigsjö är sedan 2010 verksamhetsledare för MSI, den samlande nationella kunskaps och samverkansplattformen i Sverige. De senaste 20 åren har hon drivit och utvecklat sektorsövergripande samverkan och innovation i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet. Hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade och har ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt. Hanna har varit ansvarig för Venture Cup, jobbat som affärsutvecklare på Teknopol och på Minc samt varit ansvarig för Connects verksamhet i Malmö. Hon har varit koordinator för entreprenörskap och social innovation vid Malmö universitet, utvecklat kurser i entreprenörskap och mentorprogram för entreprenörer.

%d bloggare gillar detta: