Bild på Henrik Bergqvist

Henrik Bergqvist
VD, Qsi Sweden AB

Henrik Bergqvist är VD för QSi Sweden AB, ett IT bolag som erbjuder konsulttjänster och lösningar inom infrastruktur, kommunikation, säkerhet samt informationshantering. 

Inom överskådlig framtid räknar man med att det kommer att finnas ett underskott på över 70 000 IT-tekniker i Sverige. För att kunna möta de resursbehoven är Henrik involverad i en rad olika initiativ för att säkerställa att fler personer utbildar sig inom IT. Bland annat sitter Henrik med i FIRS:s (Forsknings och innovationsrådet) Tech team med fokus på att just attrahera flera personer till branschen. Henrik är även initiativtagare till ett APL (Arbetsplatsförlagt lärande) program i form av ett samarbete mellan gymnasieskolan och QSi, ithjälpnu.se, med syfte att skapa en attraktiv och lärande miljö för gymnasieelever som går en utbildning med IT inriktning. För att attrahera fler personer till IT branschen jobbar Henrik och QSi i nära kontakt med Högskolan i Kristianstad, detta för att skapa relationer mellan näringsliv och studenter. 

Henrik tog med QSI i FEA-projektet genom innovationssprinten Imagine och har engagerat studentkonsulter i Kristianstad Akademi för FIRS utvecklingsområden inom IT.

Henrik har en bakgrund inom affärs- och organisationsutveckling där han har jobbat som VD inom olika branscher de senaste 15 åren. En röd tråd genom Henriks olika engagemang är att skapa nytta för bolaget, individen och samhället i stort. 

%d bloggare gillar detta: