Inspiration från HSS2021

Deltagarnas egna tips under konferensen den 6 maj 2021

Inspiration på temat ”Vilket samhälle vill va ha?”
Med fokus på vår ovissa värld och hur vi bemöter den, inspirerade Jonna Bornemark oss till att tillsammans odla omdömet. Jonna levererade råd om hur vi kan tänka, agera och ta höjd för att navigera i ovisshet och för hur vi kan leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap?

 • The importance of stupidity in scientific research (Artikel i Journal of Cell Science) av Martin A. Schwartz
 • Dumhetsparadoxen : den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar av Mats Alvesson, André Spicer
 • Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet av Jonna Bornemark
 • Bildning och paradox : en idéskrift av Bo Göranzon, Ingela Josefson, Lars Mouwitz
 • Vart är världen på väg?: perspektiv, strategier och förutsägelser av Karl-Erik Edris

Inspiration på temat ”Om kunskap: av vem och för vem?”
Hur får fler tillgång till kunskap – vem är med och skapar kunskap och vem konsumerar den? Anita Schjøll Brede tog upp ämnen som artificiell intelligens och dess inverkan på framtiden, motståndskraft, futurism och hur vi som människor hanterar förändring. Anitas keynote följdes av en diskussion kring demokratiseringen av kunskapstillgångar och om att skapa tillit till kunskap.

 • PAUS – Utåtriktad personrörlighet: (Länk)

Inspiration på temat ” Färdigheter och förmågor post-corona”
Under konferensens sista panelsamtal diskuterade vilka färdigheter och förmågor som kommer att krävas i framtiden – hur vi identifierar dem och hur vi bygger vi strukturer för att stötta utvecklingen av dessa förmågor?

 • Ska bli ekonomiskt möjligt att plugga under arbetslivet av Karin Thorsell (Länk)
 • MerUt – Metoder för relevansbedömningar av utbildningar (Länk)
 • NyaVägar– Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet (Länk)
 • Livslångt lärande – tre teoretiska perspektiv (Länk)
 • ESAIM – Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik (Länk)

Inspiration på temat ”Forskning som förändrar Sverige”
Mötesplats Social Innovation (MSI) inspirerade oss under dagen, genom korta exempel på forskning i samverkan som förändrar Sverige. Exemplen har hämtats från Luleå i norr till Malmö i söder och belyser vikten av samarbeten över gränser – för social hållbarhet och förändring.

Torun Matsson, prefekt på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet, tipsar om övningar för ökat välmående. 


%d bloggare gillar detta: