Bild på Jan Theliander

Jan Theliander
Prorektor och lektor i pedagogik vid Högskolan Väst

Jan Theliander är prorektor och lektor i pedagogik vid Högskolan Väst. Han har under många år arbetat för att med högskolans profil Arbetsintegrerat lärande (AIL) fördjupa och utveckla högskolans samverkan. Han har deltagit i skapande av och är aktiv i styrgrupperna för samverkansplattformarna Kommunakademi Väst och Hälsoakademi Väst. Han har tagit initiativ till och drivit samverkan med civilsamhället, exempelvis initierat och drivit högskolans nära samverkan med nyanländas och asylsökandes organisation Support Group Network. Nationellt deltagit i SUHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor och leder idag samverkansgruppen mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan.

%d bloggare gillar detta: