Lina Palmer
Nationell samordnare, Mötesplats Social Innovation (MSI)

Lina Palmer är nationell samordnare på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet. Lina ansvarar för MSIs nationella samordning och har lett arbetet med att utveckla verksamhetens förändringsteori och effektramverk. Hon har även varit drivande i arbetet för internationella uppkopplingar och partnerskap med internationella aktörer kopplat till initiativ som European Social Enterprise Monitor och EU-kommissionens satsning på internationell samverkan mellan nationella kompetenscenter för social innovation. Linas bakgrund är roller som förändringsledare och verksamhetsutvecklare i såväl offentlig, idéburen som privat sektor med fokus på social innovation och hållbar utveckling genom etablering av syftesdrivna och sektorsövergripande samverkansallianser.

%d bloggare gillar detta: