Maria Stellinger Ernblad
Digitaliseringschef, Malmö stad

Maria Stellinger Ernblad är digitaliseringschef i Malmö stad. Hon ansvarar för att skapa förutsättningar för att staden drar nytta av digitaliseringens möjligheter till bättre service för medborgarna. Utgångspunkten är Malmö stads gemensamma program Det digitala Malmö. Maria har haft strategiska utvecklings- och ledarroller i offentlig sektor i mer än tjugo år. Maria är vice ordförande i fakultetsstyrelsen för Teknik och samhälle på Malmö universitet samt ledamot i styrelsen för Mobile Heights.

%d bloggare gillar detta: