Mats Wessman
Projektledare inom kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket

Mats Wessman är projektledare inom kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket. Mats Wessmans arbete har haft fokus på regionernas arbete att integrera digital kompetens i det regionala utvecklingsansvaret. Mats har också arbetat med projektet kompetens.nu som riktar sig till företag inom industri och besöksnäring med erbjudande om digitala on-demandutbildningar via en lärplattform.

%d bloggare gillar detta: