Per-Anders Hillgren
Professor i interaktionsdesign vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet

Per-Anders Hillgren är professor i interaktionsdesign vid Malmö universitet och har varit aktiv inom forskningsområdet co-design i flera år. Han intresserar sig för hur vi kan anamma olika förståelser för de världar vi lever i och hur detta kan gå hand i hand med möjligheter att förändra dessa världar i mer hållbara riktningar.

%d bloggare gillar detta: