Program

HSS2021 bjuder på inspirerande föreläsningar, panelsamtal, workshops och konkreta samverkansverktyg. Det är en heldagskonferens som fokuserar på interaktivitet, möten och dialog – en möjlighet till att odla ditt nätverk, utbyta erfarenheter över bransch- och sektorsgränser och samtidigt utveckla förutsättningarna för hur vi tar oss an samtidens samhällsutmaningar tillsammans.


HSS-hubben

08:30 – 08:55
God morgon och välkommen till HSS2021! Ta med din frukost och börja dagen tillsammans med andra konferensdeltagare i vår HSS-hubb. Vi värmer upp inför dagens fullspäckade program, i en avslappnad miljö tillsammans med våra hubb-värdar Karolina Rosenqvist och Karin Fälth.

Välkommen till HSS2021

Forskning i samverkan som förändrar Sverige
– Del 1

09:30
Mötesplats Social Innovation (MSI) inspirerar oss, genom korta exempel på forskning i samverkan som förändrar Sverige. Exemplen har hämtats från Luleå i norr till Malmö i söder och belyser vikten av samarbeten över gränser – för social hållbarhet och förändring.

Keynote – Jonna Bornemark

09:45
Med fokus på vår ovissa värld och hur vi bemöter den, inspirerar Jonna Bornemark oss att tillsammans odla omdömet. Jonna levererar handfasta råd om hur vi kan tänka, agera och ta höjd för att navigera i ovisshet. Hur kan vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap?

Panelsamtal – Vilket samhälle vill vi ha?

10:05
Transformation, systeminnovation och social imagination. Med fokus på vår ovissa värld identifierar vi
möjligheter och nya samverkansformer. Hur kan olika samhällssektorer lära sig av varandra?

Deltagare:

 • Jonna Bornemark, Professor i filosofi vid Södertörns högskola
 • Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova
 • Per-Anders Hillgren, Professor i interaktionsdesign vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet
 • Niklas Huss, Innovations- och transformationscoach, tidigare innovationschef på Länsförsäkringar

Forskning i samverkan som förändrar Sverige
– Del 2

10:35
Mötesplats Social Innovation (MSI) inspirerar oss, genom korta exempel på forskning i samverkan som förändrar Sverige. Exemplen har hämtats från Luleå i norr till Malmö i söder och belyser vikten av samarbeten över gränser – för social hållbarhet och förändring.

PAUS
HSS-hubben

10:40
Finns din nästa samarbetspartner bland deltagarna på HSS2021? Spendera pausen i HSS-hubben och träffa nya och befintliga vänner bland konferensens deltagare.

Parallella sessioner

10:55
Parallella sessioner på temat samverkan över gränser, med fokus på områdets framtida utveckling. Ta del av aktuella samverkansprojekt mellan olika samhällssektorer och bidra till att utveckla samtalet kring möjligheter och utmaningar som rör sektoröverskridande samverkan.

Tillväxtverket
Hur skapas värde i samverkan mellan studenter och företag?

För vem skapas värde genom samverkan och hur kan vi utveckla arbetssätt som stärker samverkan mellan akademi och näringsliv? 

Det talas ofta om de färdigutbildade studenterna som lärosätenas viktigaste bidrag till samhället. Samtidigt kan vi höra företag säga att det är svårt att komma i kontakt med studenter – att hitta rätt – liksom många studenter kan uttrycka att det finns ett gap mellan deras utbildning och kraven som ställs i arbetslivet. Det finns behov av mer dialog mellan lärosäten och arbetsgivare. Under denna session får vi veta mer om ett konkret exempel på matchning mellan företag och studenter genom Studentuppdrag. Vi får träffa ansvarig för metoden vid Örebro universitet Holding samt en student i ett pågående uppdrag. Vi får också lyssna till Anna Kremel, forskare i företagsekonomi, som bl a studerat värdeskapande mellan studenter och företag samt Johanna Edborg, verksamhetsansvarig på SNITTS.

Deltagare:
Charlotte Werner, Tillväxtverket
Markus Klinton, Örebro universitet
Anna Kremel, Örebro universitet
Sebastian Tyssling, student på Örebro universitet
Erica Algotsson, Örebro universitet

Vetenskap & Allmänhet (VA)
Medborgarforskning
– samverkan för alla

Vad innebär samverkansformen Medborgarforskning och hur kan konceptet användas med samverkan i det omgivande samhället?

På senare år har det blivit allt vanligare att forskare och medborgare hjälps åt att undersöka olika frågor. Detta kallas för medborgarforskning (citizen science). Samarbetet leder inte bara till vetenskapliga framsteg; det ger även deltagarna möjlighet att engagera sig i frågor som intresserar dem, samt bidrar till en aktiv dialog mellan akademi och det omgivande samhället.

I detta dialogseminarium får du veta mer om vad medborgarforskning är och hur du kan göra för att ta nästa steg som forskare, samverkansansvarig eller intresserad medborgare.

Deltagare:
Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet (VA)
Lotta Waesterberg Tomasson, Vetenskap & Allmänhet (VA)


KK-stiftelsen
Lärosätens stora betydelse för regional utveckling – Örebro och Karlstad 

Vad spelar lärosäten för roll när det gäller att utveckla och skapa en stark region?  Här lyfter vi blicken och tittar närmare på två regioner, Örebro och Karlstad. 

Hur har samverkansprojekt påverkat regionerna och vilka fördelar har det inneburit? Vad får företag tillbaka när de är med och satsar tillsammans med ett lärosäte? Och hur utvecklas lärosäten? Hur kan regioner lära av varandra, vad är framgångsfaktorer – och finns det några fallgropar? Såväl forskningspropositionen som utredningen om ett stärkt innovationsstöd lyfter nyttiggörande av forskning som avgörande – vad behöver förändras och förbättras för att stärka denna utveckling?

Deltagare:
Moderator
Eva Schelin, VD, KK-stiftelsen
Stark tillväxt i Mälardalen – här är orsakerna
Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen
Hur man jobbar med kraftsamling – case IT-professur
Hans Sollerman, styrelseproffs, rådgivare och investerare.
En gemensam strategi för smart specialisering imponerar på OECD
Anders Olsson, strateg Region Värmland
Därför samverkar Uddeholm med Karlstads universitet
Reine Lundin, Chief Digital Officer, Uddeholm
Karlstads universitets betydelse för regionen
Margareta Friman, prorektor Karlstads universitet

UniLink och Vetenskap & Allmänhet (VA)
Hur skapas ’public engagement’ som utvecklar och gynnar både lärosäte och lokalsamhälle?

Vilka gränser finns mellan lärosäte och lokalsamhälle? Hur kan de överbryggas med ”public engagement” som verktyg?

Begreppet samverkan utgår ofta från olika yrkesroller och sektorer; näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor, etc. Begreppet ”public engagement” sätter istället olika samhällsgrupper i centrum. Det kan handla om företag eller myndigheter men kan lika gärna omfatta ungdomar, äldre, ensamkommande flyktingar eller medlemmar i den lokala idrottsföreningen. Kan skillnaden i perspektiv kasta nytt ljus över hur lärosäten arbetar tillsammans med omvärlden, och vad behövs för att lärosäten ska kunna bli än viktigare på platserna där de verkar? I den här sessionen utgår vi från lärosätenas lokala och regionala sammanhang, lyfter mindre vanliga exempel på samverkan, och frågar oss vad som behövs för att skapa verkligt engagerade relationer till omvärlden.

Deltagare:
Johan Kostela, UniLink
Erik Falk, UniLink
Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet (VA)


Uppsala universitet
Innovation i samverkan: den bortglömda kompetensen

Hur förmedlas fundamentala principer och begrepp inom innovation och samverkan på ett sätt som blir meningsfull för personer som jobbar inom olika kunskapsområden, inom olika positioner och med organisationer från olika sektorer?

Under sessionen diskuterar vi dagens och framtidens behov av kompetens och kunskap hos forskare och personer i ledningspositioner inom akademin. Vad krävs för att lärosäten ska kunna öka sin förmåga kring samverkan och nyttiggörande av kunskapstillgångar?

Fokus under sessionen kommer att ligga på de olika innebörderna som både samverkan och innovation kan ha, för olika organisatoriska, sociala och kognitiva utmaningar som dess hantering kan innebära.

Deltagare:
Anette Persson Stache, Uppsala universitet
Ernesto Gutiérrez, Uppsala universitet
Therese Fagerqvist, Uppsala universitet

Mötesplats Social Innovation (MSI)
MSI – en resa för kunskapsdelning och samverkan för social innovation i Sverige

Under Mötesplats Social Innovations (MSI) gemensamma etableringsresa över landet de senaste två åren, har det regionala blivit det nationella och det nationella blivit det regionala. Tillsammans har de samlat över 5000 personer på landets samverkansarenor och utvecklat metoder och koncept för aktörer kring tematiska områden där social innovation är en del av lösningen. Dessa tematiska områden är innovation och samverkan för barnets rätt, jämlik folkhälsa, arbete i framtiden, trygghet i det offentliga rummet och digital inkludering.

I den här sessionen delar MSI med sig av sin etableringsresa, sina metoder, resultat och effekter, samt sitt koncept för samverkan över gränser.

Deltagare:
Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation, Nationellt kansli
Lina Palmer, Mötesplats Social Innovation, Nationellt kansli
Gloria -Karin López, Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet
Anna Sandström Emmelin, Mötesplats Social Innovation, Umeå universitet
Dieter Müller, Mötesplats Social Innovation, Umeå universitet

PAUS
HSS-hubben

11:25 – 11:40
Börja lunchpausen med HSS-hubben. Att ta en paus från våra arbetsuppgifter är något som många av oss lätt glömmer bort och ofta när vi tar en paus passar vi på att prata om något arbetsrelaterat med en kollega. Konferensens hubb-värdar Karolina Rosenqvist och Karin Fälth bjuder på kreativa pauser, med fokus på att helt koppla bort arbetet, samtidigt som vi tar hand om andra mänskliga behov såsom kropp och själ. 

Lunch

11:25

Keynote – Anita Schjøll Brede

12:20
Anita Schjøll Brede tar upp ämnen som artificiell intelligens och dess inverkan på framtiden, motståndskraft, futurism och hur vi som människor hanterar förändring.

Panelsamtal Om kunskap: av vem och för vem?

12:40
Hur får fler tillgång till kunskap – vem är med och skapar kunskap och vem konsumerar den? En diskussion kring demokratiseringen av kunskapstillgångar och om att skapa tillit till kunskap.

Deltagare:

 • Anita Schjøll Brede, VD och grundare av IRIS.ai
 • Erik Renström, Rektor vid Lunds universitet
 • Eva Schelin, VD KK-stiftelsen
 • Torbjörn Lundahl, Forskningschef på Ericsson och chef för programmet 5G for Industries

Parallella sessioner

13:20
Parallella sessioner på temat samverkan över gränser, med fokus på kunskapsdelning. Ta del av aktuella samverkansprojekt mellan olika samhällssektorer och bidra till att utveckla samtalet kring möjligheter och utmaningar som rör sektoröverskridande samverkan.

Tillväxtverket
Studievägledning för företag – så kan företag ta ett större ansvar för det livslånga lärandet

Hur kan företag ta ett större ansvar för sina anställdas kompetensutveckling och är bristen på studie- och yrkesvägledning för företag en flaskhals för det livslånga lärandet?

Företag har många gånger svårt att formulera vad kommande omvärldsförändringar som digitalisering och automatisering ställer för krav på förändrade kompetenser. För att fler företag ska kunna jobba strategiskt med kompetensutveckling och omställning behövs nya innovativa och kreativa sätt att jobba med omvärldsbevakning, kompetenskartläggning och matchning mot utbildningsanordnare, kort och gott; mer och bättre studievägledning.

På seminariet diskuteras problemet och vilka konsekvenser det får för det livslånga lärandet. Genom att sätta fingret på och diskutera ett många gånger förbisett problem om det livslånga lärandet presenteras en ny innovativ lösning.

Deltagare:
Josef Lannemyr, Tillväxtverket
Mats Wessman, Tillväxtverket
Carolina Björklund, Företagsakademin
Björn Flintberg, RISE

Mötesplats Social Innovation
Hur kan AI och effektmätning förstärka barns röster?

Allteftersom samhället digitaliseras genereras data mer naturligt och vi fattar fler och fler beslut baserat på denna data. Samtidigt går vi mot ett ”zero-data” mål för barn och de riskerar att hamna utanför. Hur kan vi säkerställa att barn och ungas åsikter tas i beaktande? Och hur säkerställer vi att informationen som insamlats används till att skapa samhällsnytta för barnen?

Mötesplats Social Innovation har bjudit in Rädda Barnen och Accenture till att berätta om sina projekt som tittar just på dessa frågor. De arbetar utifrån en collective impact-modell där de ägnar sig åt ett gemensamt värdeskapande — tillsammans utgör de ett ekosystem för ansvarsfull AI och datainsamling som gynnar barn och unga. Gemensamt har de kunskapen om vad man behöver ta hänsyn till för att skydda barnen såväl som expertisen för att bygga den nödvändiga digitala infrastrukturen.

Sessionen är ett webbinarium och du är varmt välkommen att dela dina tankar och frågor i chatten.

Deltagare:
Gloria-Karin López, Mötesplats Social Innovation
Johanna Kilponen, Accenture
Åsa Moum, Rädda Barnen
Nichlas Hellmark, Rädda Barnen


SIRA – Swedish Interactive Research Association
Lyckade misslyckanden

Vad kan vi lära oss av att öppet börja prata om hur vi misslyckats med samverkan – över gränser?

Sessionen är en workshop för dig som inte känner igen dig i alla de framgångshistorier om samverkan som delas på sociala medier, all samverkan som höjs till skyarna på olika webbplatser och för dig som lever i skuggan av den glättiga yta som präglar en allt större del av det offentliga samtalet. Det är en workshop om samverkansmisslyckanden där vi adresserar frågan om hur vi på bästa sätt kan lära oss av våra misstag. Vi frågar oss vidare hur vi kan sprida misslyckandets insikter till andra och hur vi kan bekämpa felaktiga idealbilder som få kan leva upp till men många mår dåligt av?

Deltagare:
Magnus Hoppe, Mälardalens högskola
Cecilia Bjursell, Jönköping University
Erik Lindhult, Mälardalens högskola

Vetenskap & Allmänhet (VA)
Gränslös samverkan via konst och speldesign

Hur kan vi öka kunskapen om aktuell forskning i det omgivande samhället? Kan kanske konst och speldesign hjälpa till att förklara och skapa intresse för vetenskap?

Sessionen riktar sig till alla som är intresserade av att utforska möjligheterna att tillsammans med kulturskapare och kreatörer hitta nya former för samverkan. Lär dig mer om metoder för att involvera konstnärer i samverkansaktiviteter och om hur konstutställningar kan engagera och kommunicera kring komplex vetenskap. Vi visar också hur samskapande av utbildningsspel kan brygga broar mellan experter/forskare och unga.

Sessionen hålls delvis på engelska.

Deltagare:
Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet (VA)
Luiza Bengtsson, MDC Berlin
Fergus Powell, Babraham Institute


Högskolan Kristianstad
Kraften i studentsamverkan med kommun och näringsliv

Vad händer när kommun, akademi och näringsliv krokar arm för att bygga en innovativ och hållbar kompetensförsörjning för regional tillväxt med studenter som centrala aktörer.

En session om hur studenters kraft och idéer kan nyttjas och skapa fler produkter och tjänster i näringslivet.

Deltagare:
Mats Åhlander, Högskolan Kristianstad
Fredrika Braw, Högskolan Kristianstad
Ella Ekenberg, Kristianstads kommun
Henrik Bergqvist, QSi Sweden AB
Sofia Lilliehorn, Högskolan Kristianstad
Josefin Runquist, Drivhuset Malmö
Pablo Vilches, Malmö universitet
Alicia Meaker, Malmö universitet

PAUS

13:50

Forskning i samverkan som förändrar Sverige
– Del 4

14:00
Mötesplats Social Innovation (MSI) inspirerar oss, genom korta exempel på forskning i samverkan som förändrar Sverige. Exemplen har hämtats från Luleå i norr till Malmö i söder och belyser vikten av samarbeten över gränser – för social hållbarhet och förändring.

Samverkan över gränser – polisen, akademin och det omkringliggande samhället

14:10
Tunna blå linjen är tv-serien som utspelar sig i Malmö och som har tagit hela Sverige med storm. Intresset för polisen och polisyrket har ökat, liksom intresset för kriminologyrket, kunskap och kompetens inom kriminologi. I Malmö sker en tät samverkan mellan Malmöpolisen, Polisutbildningen, Institutionen för Kriminologi vid Malmö universitet och omkringliggande samhället. Hur ser denna samverkan ut och vilka effekter har den?

Deltagare:

 • Stefan Sintéus, Polisområdeschef Malmö, Polismyndigheten
 • Anna-Karin Ivert, Prefekt, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet
 • Caroline Mellgren, Föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet

Panelsamtal – Färdigheter och förmågor post-corona

14:25
Hur identifierar vi dem och hur bygger vi strukturer för att stötta utvecklingen av dessa förmågor? Vad behöver vi utveckla och satsa på för att vara redo för nästa steg? En diskussion över gränser kring vad vi kan lära av varandra.

Deltagare:

 • Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket
 • Maria Stellinger Ernblad, Digitaliseringschef Malmö stad
 • Göran Nilsson, VD Ingka Services AB, IKEA
 • Martin Henning, Professor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet

HSS2021 – Viktiga takeaways

14:55
Årets moderator, Mia Odabas, summerar dagen.

Avslutning

%d bloggare gillar detta: