Q&A HSS2021

När stänger anmälan till HSS021?

Det går bra att anmäla sig till årets konferens fram till den 5 maj kl. 12:00.

Hur ansluter jag till HSS2021 den 6 maj?

Om du har anmält dig till konferensen före den 29 april kommer du, den 3 maj, få ett
e-postutskick med information om hur du ansluter till HSS2021 den 6 maj. Anmäler du dig efter den 29 april kommer informationen att skickas ut efter lunch den 5 maj.

Spelas konferensen in?

HSS2021 spelas inte in.

Varför är HSS2021 viktig?

HSS2021 möjliggör möten över bransch- och sektorsgränser. Det senaste året har vi ställts inför nya utmaningar och pandemin har belyst vikten av samverkan över gränser – geografiskt, organisatoriskt, mentalt, kunskapsmässigt och även digitalt.

Årets tema ”Samverkan över gränser” tar avstamp i de gångna årets utmaningar men också den utvecklingspotential som samverkan över gränser innebär. Det första steget för detta är att mötas och utbyta erfarenheter med varandra och där bidrar HSS2021 till att skapa en öppen mötesplats.

Vad skiljer HSS2021 från tidigare HSS-konferenser?

Årets konferens skiljer sig eftersom det finns en begränsning just nu i hur vi kan och får mötas. Årets konferens kommer därför att vara helt digital – en fördel för en stor nationell konferens då det betyder att man som deltagare kan delta digitalt oavsett var man befinner sig.

Malmö universitet som är värdlärsosäte har en värdefull partner i MSI – Mötesplats Social Innovation, som varje år arrangerar Social Innovation Summit. Deras erfarenhet kring digitala konferenser tillsammans med HSS mångåriga tradition av att vara en mötesplats över bransch- och sektorsgränser, tror vi kommer att möjliggöra fler möten och en större interaktivitet mellan olika sektorer i samhället.

Vem kan delta?

HSS2021 är en nationell konferens som riktar sig till personer inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och idéburen sektor, med ett intresse för samverkan och sektorsöverskridande arbete. Eftersom det finns en begränsning just nu i hur vi kan och får mötas kommer årets konferens vara helt digital. Det betyder att man som deltagare kan vara med digitalt oavsett var man befinner sig, och på så vis kunna ta del av konferensens innehåll.

Vad innebär Open-Call?

Open-Call är en möjlighet för dig som deltagare att bidra in till programmet med din kunskap och dina idéer. Syftet är att skapa en bredd och en arena för många röster och ingångsvinklar.

Vem arrangerar HSS2021?

Årets konferens arrangeras av Malmö universitet med finansiering från Vinnova, Tillväxtverket och KK-stiftelsen. Konferensen är ett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer och har flera samarbetspartners: SKR – Sveriges kommuner och regioner, UniLink, SIRA – Swedish Interactive Research Association, Snitts, Vetenskap och Allmänhet och Örebro universitet. Ny partner för i år är Mötesplats Social Innovation.

Tillgänglighet

Alla programpunkter som sänds live från studio och i plenum för konferensens samtliga deltagare kommer att textas. Har du andra behov, vänligen kontakta oss före den 6 april.

%d bloggare gillar detta: