Torbjörn Lundahl
Forskningschef Ericsson, chef för programmet 5G for Industries

Torbjörn Lundahl är forskningschef på Ericsson och chef för programmet 5G for Industries. Han har en examen i elektroteknik från Lunds tekniska högskola (LTH) och fortsatte sina studier vid Worcester Polytechnic Institute, MA/USA, där han erhöll en och erhöll en Mastersexamen. Han fortsatte sedan sina studier med en doktorandutbildning vid University of Rhode Island, RI/USA. 1988 började Torbjörn Lundahl på Ericsson och har sedan dess arbetat inom en rad olika affärsområden; militära system, transportsystem, O&M-system och multimedialösningar, i huvudsak med ledande befattningar inom forskning och utveckling med sju år i Tyskland.

Idag fokuserar Torbjörn på samarbete mellan industri och forskning. Han är ordförande i styrelsen för Mista/SAMs-programmet, medlem i forskningsrådet för RISE, ansvarig för forskningsområdena inom WASP-programmet samt styrelseledamot vid Lunds universitet

%d bloggare gillar detta: